Departament de Ciències Morfològiques

Connexió amb la web del Departament: http://www.uab.es/investigacio/dcs1.htm

Director: Josep Maria Domènech Mateu
Secretari: Josep Maria Corominas Torres

 

Suport administratiu

Maria del Mar Julia López
Tel.: 93 581 18 74
Fax: 93 581 17 74
A/e: ikcme@blues.uab.es

 

Unitat d'Anatomia Patològica

Cap: Aurelio Ariza Fernández
Tel.: 93 497 88 53
Fax: 93 497 88 43
A/e: Aurelio.Ariza@uab.es

 

Unitat d'Anatomia i d'Embriologia Humana

Cap: Josep Nebot Cegarra
Tel.: 93 581 10 73
Fax: 93 581 20 04
A/e: Josep.Nebot@uab.es

 

Coordinador de Sala de Dissecció i Osteoteca

Francisco Reina de la Torre
Tel.: 93 581 29 45
Fax: 93 581 18 74
A/e: Francisco.Reina@uab.esTornar