Reserva d'Espais
Facultat de Medicina, UD de la Vall d'Hebron

Servei (prof. responsable): nom:  cognoms:  (*)
Adreça hospitalària: (*)
Telèfon: (*)
Correu electrònic: (*)
Motiu: (*)
Els dies: (*)
Amb horari de: (*)
Amb capacitat per a: persones (*)
Per al curs de: (*)
Necessita:
Videoprojector: Proj. Diapositives:
PC: Retroproj. Transparències:
Video VHS:  Videoconferencia: 
    (cal preguntar el cost)  
Observacions:

(*) Camps obligatoris

Condicions
Aquesta reserva queda supeditada a les necessitats de servei de la facultat
Rebreu un correu electrònic confirmant la reserva i indicant l'espai
No està permés moure el mobiliari de l'espai
No està permés menjar ni beure als espais de la facultat (catèrings, cafés, etc)
Per a qualsevol incidència dirigiu-vos al punt d'informació de la facultat (planta baixa) o truqueu al 4092Facultat de Medicina, Unitat Docent de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron
(Edifici Pavelló Docent)
Pg. Vall d’Hebron 119-129 08035 Barcelona
Tel. 93 489 40 92 / 93 489 40 93
Fax 93 428 27 10
Correu Electrònic ud.Hospital.VallHebron@uab.es